Twitter   Facebook   Youtube

Bekijk lesrooster »
024 - 348 39 17

Ricochet

Ricochet is een dynamische racketsport voor jong en oud. De kleine afmetingen van de baan en het lichte gewicht van het racket en de bal zijn uniek. De baan, de bal en het racket zijn optimaal op elkaar afgestemd. Dat maakt het makkelijker om lange rally's te spelen, waardoor het speelplezier wordt vergroot.

De baan

De algehele afmeting van de baan bevordert rally’s, omdat de spelers meer slagen bereiken door het kleinere vloeroppervlak. Het revolutionaire plafond verhoogt de ambiance tijdens het spel. Afmeting van een ricochetbaan is (L x B x H): 8,0 m. x 5,5 m. x 2,7 m.

De belangrijkste spelregels:

Algemeen

 • De bal moet bij iedere slag altijd de voorwand boven de lijn raken. Hierbij mag de bal via de zijwanden of het plafond gespeeld worden.
 • De glazen achterwand mag niet rechtstreeks bespeeld worden.
 • De bal mag niet meer dan één keer de vloer raken nadat deze de voorwand heeft geraakt.
 • Indien de bal de voorwand op of onder de lijn raakt, geeft het infrarood foutmeldingssysteem een geluids- en lichtsignaal.

De Service

 • De dikke rode lijnen op de vloer markeren de twee servicevakken. Het "lootsysteem" bepaalt wie begint met serveren.
 • Bij even score serveert men van rechts, bij oneven score van links. Ook dit wordt door het scorebord aangegeven.
 • De speler moet daarbij met minstens één voet in het buitenste vak staan.
 • De service moet direct boven de rode lijn op de voorwand worden gespeeld en wel zodanig dat de bal in het servicevak van de ontvanger stuit. Dit mag via de zijwand maar niet via het plafond.
 • De bal mag bij de service niet in het ronde vak terecht komen.

De puntentelling

 • Een game gaat tot 15 punten, waarbij zowel de serveerder als de ontvanger kan scoren.
 • Een speler moet echter serveren om de game te kunnen winnen. Tevens moet er een verschil zijn van 2 punten. Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan, dan dient er doorgespeeld te worden tot maximaal 21 punten. Het scorebord geeft aan wanneer de game gewonnen is.
 • Een Ricochet wedstrijd gaat om 3 gewonnen games (best-of-five).

Kennis maken?

Wilt uw een keer kennis maken met deze dynamische sport. Dat kan! Ook deze activiteit valt onder het abonnement van Sportclub Go4fit Beuningen. Rackets en bal zijn voor €2,- te leen bij de balie. Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze medewerkers of via onderstaand contactformulier.

Ricochet Go4Fit Beuningen

Beëindiging of tijdelijke stopzetting van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of aan de receptie.
Bent u lid?
     

Waar kent u ons van?