Twitter   Facebook   Youtube

Bekijk lesrooster »
024 - 348 39 17

Judoles bij Sportclub Go4Fit Beuningen

Judo is bij Sportclub Go4Fit Beuningen een sport van aanval en verdediging tussen twee personen. Het is een sport waarbij lichaam en geest op volle toeren bezig zijn. De judoka Sportclub Go4Fit Beuningen combineert snelheid, balans, timing en techniek. Veel grondvormen van bewegen, zoals trekken, duwen, tillen, dragen, schuiven, rollen en balanceren, opgenomen in de beoefening van judo, maken de sport veelzijdig en ideaal, vooral voor de lichaamsontwikkeling van een jonge beoefenaar. Deze sport kenmerkt zich door in de staande situatie de balans van de tegenstander te verstoren waardoor deze geworpen kan worden.

Op de grond is het de bedoeling de tegenstander onder controle te krijgen en te houden, of zich uit de controle te bevrijden. Naast het technische aspect van het judo is er ook het opvoedkundige aspect. Hieronder verstaan wij het leren valbreken en daardoor niet bang zijn om te vallen, het omgaan met elkaar, respect hebben voor elkaar, zorg dragen voor elkaar, het vergroten van het zelfvertrouwen, elkaar niet bewust pijn doen (immers, judo is alleen fijn zonder pijn. Judo wordt bij Sportclub Go4Fit Beuningen beoefend door jong (vanaf 4 jaar) en oud, zowel recreatief als in wedstrijdverband.

Maandag
Judo 20:45 - 21:45 uur (volwassen)

Dinsdag
Judo 17:30u - 18:20 uur (leeftijd: +/- 7 jaar tot 12 jaar)

Woensdag
Judo 15:00u - 15:50 uur (leeftijd: +/- 4 tot 6 jaar)
Judo 16:00u - 16:50 uur (leeftijd: +/- 6 tot 10 jaar)

Vrijdag
Judo 19:30u - 20:30uur  * wedstrijd training 

 

       

 

 

Beëindiging of tijdelijke stopzetting van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of aan de receptie.
Bent u lid?
     

Waar kent u ons van?